Dit is de Kadernota 2024 inclusief Eerste Bestuursrapportage 2023 van de gemeente Dordrecht!
Deze Kadernota 2024 tekent de contouren waarbinnen de Begroting 2024 wordt opgesteld. Via onderstaande knoppen navigeert u direct naar enkele belangrijke onderdelen.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2023 13:58:17 met de export van 06/01/2023 13:51:01